THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Ngày đăng: 7 tháng trước

Tên đăng ký: CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN ORGANICS
Tên thương hiệu:  (thương hiệu được đăng ký độc quyền sở hữu trí tuệ)
Chức năng hoạt động: Sản xuất và kinh doanh Phân Hữu Cơ Sinh Học 

Sản phẩm:
Phân Bón Hữu Cơ 
Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh 
Phân Bón Hữu Cơ Sinh Học 
SẢN PHẨM   DẠNG BỘT

SẢN PHẨM   DẠNG VIÊN THỎI

SẢN PHẨM   DẠNG LỎNG

NGUYÊN LIỆU ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG PHÂN BÓN 

TÍNH NĂNG TÁC DỤNG

Trả lại độ phì nhiêu cho đất sau quá trình canh tác.
Tái tạo hệ sinh thái đất nhờ các tập đoàn Vi Sinh Vật hữu ích.
Cung cấp kịp thời và đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho Cây trồng căn cứ trên nhu cầu cân đối, hợp lý nhằm nâng cao chất lượng nông sản, bảo đảm nông sản an toàn và góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Zalo
Hotline